Archive for: October 2015

เที่ยวลพบุรี อำเภอเมือง ลพบุรี โบราณสถานแห่งเมืองลิง

อำเภอเมืองลพบุรี เป็นอำเภอหลักของจังหวัดลพบุรี เมืองลพบุรี เดิมสมัยก่อนมีชื่อว่า “ลวปุระ” หรือที่คุ้นๆ หูที่สุดก็คือ “ละโว้” ซึ่งจังหวัดลพบุรีนี้ตั้งอยู่ในพื้นี่ภาคกลางของประเทศไทย และที่สำคัญในอำเภอเมืองนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งแห่ง เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ที่เป็นวัดโบราณสถานที...

อ่านต่อ

เที่ยวชม วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

Written on October 14, 2015 in เที่ยววัด

วัดสุทัศน์ หรือทีมีชื่อเต็มว่า “วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร” เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงของประเทศไทย รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดกลางพระนคร มีพระวิหารสูงใหญ่ มีพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย และที่สำคัญยังมี เสาชิงช้า ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้ เสาชิงช้า หน้าวัดสุทัศน์ เดินเ...

อ่านต่อ
© 2019 Thaidode.com. All rights reserved.