Search by tag: %e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%82

รีวิว เที่ยวเมืองเก่าสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีลักษณะเป็นเมืองที่ใหญ่เมืองหนึ่งมีวัดต่างๆ อยู่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกเมืองสุโขทัย ปัจจุบันภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ยังมีเค้าโครงของวัด วิหาร หลงเหลือให้ชมกันอยู่ค่อนข้างสมบรูณ์ ถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านมากว่า 700 กว่าปีแล้วก็ตาม อีกทั...

อ่านต่อ
© 2019 Thaidode.com. All rights reserved.