Search by tag: %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8

เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าที่สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทย

เดินทางเที่ยวจังหวัดอยุธยาด้วยรถไฟกรุงเทพ-อยุธยา เป็นการเดินทางที่สนุกมากอีกที่หนึ่งในประเทศไทยเพราะได้เห็นเมืองเก่าแก่ วัด วิหาร สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทยที่สำคัญเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ วัดไชยวัฒนาราม กับ วัดมหาธาตุ ที่ยังเค้าโครงเดิมของวิหารไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์...

อ่านต่อ
© 2019 Thaidode.com. All rights reserved.