Search by tag: %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%99

เที่ยวชม วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ถนนมหาราช ข้างพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม และโดยเฉพาะ "วิหารพระพุทธไสยาส" และ "พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล" ซึ่งเป็นสิ่งมหัสจรรย์อันดับต้นๆ ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้...

อ่านต่อ
© 2019 Thaidode.com. All rights reserved.