Search by tag: %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%89

วัดโจ้โล้ หรือวัดปากน้ำโจ้โล้ พระอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวในไทย

เดินเที่ยวชมพระอุโบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ ตั้งอยู่ที่ถนนวนะภูติ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่ประดับประดาไปด้วยสีทองอยู่เต็มวัด เป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายสร้างมาประมาณ 200 กว่าปี...

อ่านต่อ
© 2019 Thaidode.com. All rights reserved.