Search by tag: %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad

เที่ยวชม วัดถ้ำเสือ สักการะพระชินประทานพร พระเจดีย์เกศแก้ว

วัดถ้ำเสือตั้งอยู่บนเนินเขา มองลงมาจากวัดเห็นวิวสวยจากด้านล่างมากมาย ตั้งอยู่ในตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง เป็นอำเภอที่อยู่ก่อนถึงตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี...

อ่านต่อ
© 2019 Thaidode.com. All rights reserved.