Search by tag: %e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3

ช้างสามเศียร พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ข้อมูลท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00 น. - 20.00 น. วัตถุประสงค์การสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานก่อนสมัยอยุธยา คิดค้นและดำเนินการสร้างโดยคุณ เล็ก วิริยะพันธุ์ คือ วิธีการเรียนรู้ทางศิลปะและศาสนา ที่ส่งเสริมให้คนทั่วไปรู้จัก หลักแห่งศาสนาทั้ง 4 ด้วยเจตนารมณ์และอุดมคติของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งถ่าย...

อ่านต่อ
© 2019 Thaidode.com. All rights reserved.