เดินเที่ยวชมพระอุโบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ ตั้งอยู่ที่ถนนวนะภูติ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่ประดับประดาไปด้วยสีทองอยู่เต็มวัด เป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายสร้างมาประมาณ 200 กว่าปี

เมื่อเข้ามาภายในตัววัดแล้วสิ่งแรกที่สักเกตุเห็นเลยคือพระอุโบสถ์สีทอง งดงามอลังการมากแล้วก็มองไปรอบๆ วัดก็จะเห็นรั้ววัดซุ้มพระพุทธรูปตกแต่งด้วยสีทองเต็มไปหมด

 

เมื่อเดินเข้ามายังภายในพระอุโบสถ์ก็จะพบกับองค์หลวงพ่อโต แล้วก็องค์พระอื่นๆ ที่ผู้คนเข้ามาสักการะบูชาจำนวนมาก

 

เดินออกมาภายนอกพระอุโบสถ์ก็มากราบไหว้องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะอยู่ในซุ้มศาลา ที่ผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรอย่างเนืองแน่น

 

ถัดจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็จะมีอีกหนึ่งศาลาคือ ปู่หมอชีวกโกมารภัทร ปู่นารอด ปู่ตาไฟ ให้กราบไหว้เช่นกัน

ประวัติโดยย่อ

วัดปากน้ำโจ้โล้ เป็นบริเวณที่ตั้งของกองทัพพม่าทั้งทัพบกและทัพเรือมาปะทะกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผลการสู้รบพระเจ้าตากสินทรงมีชัยเหนือกองทัพพม่า จึงโปรดให้สร้างเจดีย์เป็นอนสรณ์ชื่อ เจ้าโล้ และเพี้ยนมาเป็น “โจ้โล้”