ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไปกับวัดอรุณราชวราราม  เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อมีโอกาสได้มาเยือนกรุงเทพมหานครแล้วต้องไม่พลาดการเยี่ยมชมในฝั่งพระนครแน่นอน และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่จะให้ทั้งความประทับใจ และความสวยงาม ให้คุณติดใจอย่างแน่นอน คือการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ชื่อดังอย่าง “วัดอรุณราชวราราม” หรือที่ประชาชนรู้จักและคุ้นเคยกันในชื่อ “วัดแจ้ง” ที่มีชื่อเสียง และยังเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่คุณทั้งหลายจะต้องมาสัมผัสบรรยากาศยามเย็นริมน้ำ
เจ้าพระยาความสวยงามของวัดอรุณราชวราราม วัดอรุณฯ นี้เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงข้ามกับวัดโพธิ์ ซึ่งจุดเด่นคือพระปรางค์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน เมื่อพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และในยามค่ะคืนจะเปิดไฟสีเหลืองทองอร่าม ในนักท่องเที่ยวที่ร่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับชมความสวยงาม อันทรงคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่สวยงามของกรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดพระอารมหลวงชั้นเอก ที่มีสถาปัตยกรรม เรื่องราวประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยารวมอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งสถาปัตยกรรมหลัก ๆ ของวัดอรุณราชวราราม ล้วนแต่มีคุ้นค่ามาก และยังสร้างชื่อเสียง ความสวยงามให้กับกรุงเทพมาหานครจนได้รับรางวัลเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนหนึ่งในหัวข้อคือ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และสถาปัตยกรรมของวัดอรุณราชวรามยังรอให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายมาสัมผัสได้แก่

1.พระปรางค์วัดอรุณราชวราม

เป็นสถาปัตยกรรมจุดเด่นของวัดแห่งนี้ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสความสวยงามเชิงประวัติศาสตร์รอบ ๆ พระปรางค์ได้ โดยจะมีบันไดให้ขึ้นได้ชั้นเดียวเท่านั้น เนื่องจากพระปรางค์มีความสูงชัน ทำให้บันได้มีความสูงชันด้วย ซึ่งอาจจะเป็นอันตายกับนักท่องเที่ยวได้ สถาปัตยกรรมของพระปรางค์นั้นจะประกอบไปด้วยกระเบื้องเคลือบ ถ้วยชามในสมัยโบราณ เปลือกหอย เป็นลวดลายต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งวิวทิวทัศน์จากพระปรางค์เมื่อมองลงมาจะเห็นบรรยากาศโดยรอบของวัดอรุณราชวราม ที่สวยงาม ร่มรื่น และร่มเย็น เหมาะกับการเก็บภาพประทับใจจากวิวของวัด และวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี้

2.พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ด้านในจะประกอบไปด้วยจิตกรรมฝาผนังอันงดงาม ด้วยช่างฝีมือที่ความสามารถทางศิลปะ เป็นภาพแสดงถึงพุทธประวัติ และหลักสำคัญของพระอุโบสถแห่งนี้ ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญ คือองค์พระประธานที่พระนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราช” ภายนอกอุโบสถโดยรอบยังประกอบไปด้วยพระพุทธรูปในระเบียงคดจำนวนมากเรียงรายอย่างสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวสักการะ และถ่ายรูปประทับใจในความสวยงามนี้

พระพุทธรูปในระเบียงคด

3.พระวิหารหลวงวัดอรุณราชวราราม

ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสี ลวดลายดอกไม้อันสวยงาม มีพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักษณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระประธานในวิหารหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ ที่อันเชิญมาจากเวียงจันท์ เดิมประวัติของพระพุทธรูปแห่งนี้มีปูนพอกทั้งองค์โดยที่ไม่มีผู้ใครทราบว่ามีรูปองค์สำริดอยู่ด้านใน จากนั้นภายหลังมีการกะเทาะออก จึงได้เห็นพระพุทธรูปสำริดที่สวยงาม และสง่างาม ทางวัดจึงได้อันเชิญมาไว้ในพระวิหารหลวงแห่งนี้

4.ประตูซุ้มยอดมงกุฎวัดอรุณราชวราราม

ด้านหน้าทางเข้าจะพบเห็นยักษ์ยืนอยู่ 2 ตน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้พระปรางค์เลยทีเดียว ที่เป็นยักษ์ในตำนานที่สร้างขึ้นนี้ประกอบด้วย ยักษ์วัดแจ้ง และยักษ์วัดโพธิ์ ซึ่งยักษ์ของวัดแจ้งนั้น ตนแรกกายสีขาวมีชื่อว่า สหัสเดชะ และตนที่สองกายสีเขียวมีชื่อที่เราคนไทยรู้จักกันดีอย่าง ทศกัณฐ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีประวัติเล่าขานถึงตำนานของยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นนี้

สหัสเดชะตัวสีขาว
ทัศกัณฐ์ตัวสีเขียว

นอกจากสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ภายในวัดยังมีของที่ระลึกจำหน่าย และศาลาท่าน้ำให้ท่านสามารถมานั่งชมวิว พักผ่อนให้หายเหนื่อยหลังจากเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามโดยรอบแล้ว พร้อมกับบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำยามเย็นฝั่งเจ้าพระยา การเดินทางสามารถโดยสารทางเรือที่มีความสะดวก และรวดเร็วที่สุด นั่งเรือมาลงที่ท่าเรือ “ท่าเตียน”เพื่อลงเรือข้ามฟากไปยังวัดอรุณราชวราราม เมื่อข้ามฝั่งมาถึงจะสามารถเดินเข้ามาสู่ประตูวัดได้เลย

วิวแม่น้ำของวัดอรุณมีเรือข้ามฝากไปมาได้

 

สวนไม้ภายในวัดอรุณราชวราราม