วัดหลวงพ่อโอภาสีอยู่ในเขตบางมด กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่ดูเหมือนคล้ายกับวัดของจีนเพราะมีการตกแต่งภายในวัดทั้ง รูปปั้นของมงกร ลวดลายเฉดสี ต่างๆ มากมาย เป็นวัดเก่าแก่มากเป็นวัดที่เรียกตามชื่อของหลวงพ่อโอภาษี ซึ่งท่านเป็นพระอาจาร์ยที่มีชื่อเสียงในด้านอภินิหาร เชื่อกันว่าท่านเป็นพระที่สามารถล่วงรูถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า และทำนายทายทักได้อย่างแม่นยำ
ภายในวัดหลวงพ่อโอภาสีจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้อยู่ด้วยกันมากมาย

 

 

ทั้งนี้หลวงพ่อโอภาษีมีความเชื่อว่าจิตใจมนุษย์นี้ ถูกเผาผลาญด้วยไฟราคะแห่งกิเลส ซึ่งไม่สามารถต้านทานได้ เมื่อท่านได้รับสิ่งของที่บรรดาลูกศิษย์ หรือญาติโยมนำมาถวาย ท่านจะโยนเข้ากองไฟหมด จึงได้ชื้อว่า “ลัทธิบูชาเพลิง”
เพลิงไฟที่ติดตลอดเวลาไม่เคยเดิมกว่า 60 ปีมาแล้ว
เดินเข้ามาด้านในของวัดจนสุดทางจะเห็นโดมที่บรรจุศพของหลวงพ่อโอภาษีเอาไว้ซึ่งสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรกับท่านได้ (เข้าไปได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงเข้าไปไม่ได้)

 

 

มาวัดหลวงพ่อโอภาษีช่วงนี้จะได้ทำบุญหลังคาวัดด้วย
ท่านใดสนใจมาเที่ยวชมความงามของวัดหลวงพ่อโอภาษีกันได้นะครับ
แผ่นที่ของวัด