วัดสุทัศน์ หรือทีมีชื่อเต็มว่า “วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร” เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงของประเทศไทย รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดกลางพระนคร มีพระวิหารสูงใหญ่ มีพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย และที่สำคัญยังมี เสาชิงช้า ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้

เสาชิงช้า หน้าวัดสุทัศน์

เดินเข้ามายังภายในวัดสิ่งแรกที่เห็นเลยคือพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองคำปางสมาธิราบที่ประดิษฐานตามแนวรอบพระวิหารทั้ง 4 ด้าน

นอกจากนี้แล้วโดยรอบพระวิหารก็จะพบกับรูปปั้นแกะสลักมากมายอยู่ภายรอบๆ พระวิหาร
เดินเข้ามายังภายในพระวิหารก็จะพบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารและภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวของพุทธประวัติ
ส่วนพระอุโบสถของวัดสุทัศน์ที่เป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้นกำลังปิดปรับปรุงหลังคาอยู่ก็เลยไม่ได้ถ่าบภาพมาให้ชมกัน
แต่ว่าก็ยังทำบุญสร้างหลังคาของวัดได้ตามกําลังศรัทธา
แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมศาลาพระกริ่ง 155 ปี ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถวัดสุทัศน์ ซึ่งจะมีพระกริ่งแต่ละรุ่นให้เช่าบูชากัน
แผนที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร