วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ. 2325 เป็นวัดคู่กรุงที่มีระยะเวลายาวนาน อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก และเป็นวัดที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทน์

 

วัดพระแก้วมีสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามหลากหลายมากมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง
พระอุโบสถ ตั้งอยู่ส่วนกลางของวัด รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ที่พระองค์ทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2322

ต่อมาเป็น พระวิหารยอด เป็นที่ประดิษฐานพระนาก ตัวพระวิหารทำด้วยกระเบื้องเคลือบสีออกเงินเงินซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3
พระมณฑป เป็นที่เก็บพระไตรปิฏกทรงมณฑป ประดับมุกสวยงามมากสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
ปราสาทพระเทพบิดร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8 ชื่อเดิมมีชื่อว่า พุทธปรางค์ปราสาท
สุวรรณเจดีย์ เป็นเจดีย์ 12 มุมมีรูปลิงและยักษ์แบกไว้มีสีทองสวยงาม มีอยู่ทั้งหมด 2 เจดีย์ตั้งอยู่ข้างปราสาทพระเทพบิดร
องค์เจดีย์สีทองมีลิงและยกษ์แบกไว้
พระศรีรัตนเจดีย์ หรือ พระเจดีย์ทองคำ เจดีย์มีสีทองอารามรอบองค์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์พระศรีสรรเพชญ์สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระอัษฏามหาเจดีย์ หรือ พระปรางค์ 8 องค์ ตั้งเรียงกันอยู่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระเบียงภายนอกพระระเบียงมี 6 องค์ ภายในพระระเบียงมี 2 องค์
ยักษ์ทวารบาล คอยยืนเฝ้ารอบวัดพระแก้วมีทั้ง 12 มีชื่อเรียกแต่ละตนดังนี้ สุริยาภพ (กายสีแดง) อินทรชิต (กายสีเขียว) มังกรกัณฐ์ (กายสีเขียว)วิรุฬหก (กายสีขาบ หรือน้ำเงินเข้ม) ทศคีรีธร (กายสีเขียว) ทศคีรีวัน (กายสีหม้อไหม้)ักรวรรดิ (กายสีขาว)อัศกรรณมารา (กายสีม่วงเข้ม) ทศกัณฐ์ (กายสีเขียว)สหัสเดชะ (กายสีขาว) ไมยราพณ์ (กายสีม่วงอ่อน)วิรัญจำบัง (กายสีขาวเจือดำ)
หอพระมณเฑียรธรรม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างโบสถ์วิหารทั่วไป หอพระมณเฑียรธรรมเป็นหอพระไตรปิฎกที่สร้างขึ้นแทนหอเดิมกลางสระน้ำ
หอพระคันธารราษฎร์ เป็นหอที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ เพื่อใช้ในพิธีขอฝน สมัยรัชกาลที่ 5 รอบหอพระคันธารราษฎร์จะประดับไปด้วยรูปปั้นแกะสลักรูปสิงห์แบบจีน
 
หอระฆัง ที่เห็นอยู่บนยอดสุด ถูกขุดค้นพบที่วัดระฆังในสมัยรัชกาลที่ 1 วัดระฆังก็เลยได้ชื่อตามที่ถูกขุดพบนี้ และรัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้นำมาไว้ที่วัดพระแก้ว
สิ่งประดิษฐฐานอื่นๆ ที่สำคัญนอกเหนือจากที่กล่าวมา
กินนร
รูปปั้นรูปสิงห์
รูปปั้นแกะสลักแบบจีน
ภาพวัดพระแก้ว ถ่ายจากท้องสนามหลวง

 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม

สำหรับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร ใกล้กับท้องสนามหลวง เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.30-15.30 น.
การแต่งกายสุภาพทั้งชายและหญิงและห้ามถ่ายรูปตามป้ายประกาศในที่ที่ห้ามถ่าย