ชาวพุทธส่วนใหญ่ในพระพุทธศาสนาได้ให้หลักคำสั่งสอนแก่ชาวพุทธที่จะนำไปสู่หนทางแห่งความสุข คือการทำวิปัสสนา และการปฏิบัติธรรม  ซึ่งการที่จะทำได้นั้นในช่วงแรกจะต้องรู้จักแนวทางและสถานที่ การทำวิปัสสนาต้องเป็นสถานที่มีความเงียบสงบ
เหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมที่มีคนมุ่งทำไปด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว  และวัดแห่งนี้ยังมีความงดงามเป็นอยากมาก  โดยชื่อว่า  วัดป่าภูก้อน   วัดแห่งนี้ได้รับขนานนามว่า “พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน”

วัดป่าภูก้อน 

เป็นวัดแห่งการทำวิปัสสนา เนื่องจากทางวัดต้องการสอนให้ชาวพุทธรู้จักความสุขและทุกข์อย่างแท้จริงวัดป่าภูก้อน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2530 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม อยู่ที่ บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 3000 ไร่เปิดทำการให้เข้าในเวลา 7.00 – 16.30 น.  แต่สำหรับผู้ที่ต้องการบำเพ็ญธรรมจัดเป็นกรณียกเว้นสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 08-1866 9752 เป็นวัดที่อยู่กลางป่าบนยอดเขาสูงพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้  ความเป็นมาของวัด  แต่ก่อนที่จะสร้างวัดขึ้นชื่อวัดเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่ง  ต่อมาเมื่อสร้างวัดป่าภูก้อน จึงได้ตั้งชื่อตามภูเขาเพื่อเป็นการให้เกรียติสถานที่และภูเขา

ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีประดิษฐานอยู่ในพระวิหารและพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์  ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก  ผู้ที่จะไปนมัสการไม่ใช่แค่ต้องการไปอย่างเดียวแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้องทั้งรูปร่างและจิตใจ  ผู้ที่จะเข้าไปนมัสการควรใส่กางเกงขายาวเสื้อขาว ไม่ควรที่จะใส่สั้นเข้าไปในบริเวณวัดป่าภูก้อน   เมื่อถึงวัดต้องจอดรถไว้ด้านล่างแล้วเดินขึ้นบันไดไป 175 ขั้น ก็จะถึงวัด

ขึ้นไปถึงจะรู้สึกคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม เห็นพระวิหารอยู่ตรงหน้าที่มีความงดงามท้องฟ้าสดใสหันไปรอบข้างพบกับธรรมชาติที่งดงาม

พระวิหารวัดป่าภูก้อน

เดินเข้าไปนมัสการพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีเนื้ออ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน กว่าจะได้ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุ  อยู่ด้านในพระอุโบสถ ความเป็นมาสร้างขึ้นเฉลิมฉลองมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบ ในรัชกาลที่ 9 พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี  ปางนอน มีความสวยงามมาก ยิ่งประดิษฐานที่อุโบสถที่ถูกออกแบบจากนักสถาปัตยกรรมที่มากด้วยประสบการณ์ทำให้มีความสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ประตูที่อยู่หน้าอุโบสถเป็นไม้แกะสลักรูปเทวดาคุ้มครองอยู่หน้าประตูเปิดเข้าไปจะพบพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ปางนอน  ลักษณะอุโบสถจะไม่ทึบ มีแสงส่องเข้าให้สว่างตลอด

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีเนื้ออ่อนสีขาว

พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ เป็นจุดสำคัญของวัดเหมือนกัน ที่นักท่องเที่ยวที่มาจะเข้ามาสักการบูชา
ประดับไว้ด้วย 

  • ชั้นบนยอด บรรจุพระะบรมสารีริกธาตุ สูงสุดด้วยความเคารพเหนือเศียรเหนือเกล้า
  • ชั้นสอง อัญเชิญรูปหล่อเหมือนบูรพาจารย์อันเป็นพ่อแม่ครูบาพระอาจารย์ ใหญ่ในสายกรรมฐานสถิตย์อยู่ให้กราบระลึกบูชา
  • ชั้นหนึ่ง อัญเชิญรูปพ่อแม่ครูบาพระอาจารย์อยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเคารพอย่างเรียนเพียร

 

พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์

การเดินทาง  การเดินทาง เมื่อมาถึง อุดรธานี ให้ออกทางหลวงเส้นจังหวัดหนองคาย ไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 แยกซ้ายไป อ.บ้านผือ  ะมีทางเลี้ยวเข้าวัดป่าภูก้อน รวมแล้วระยะทางจากตัวเมืองอุดรธานี ถึงวัดป่าภูก้อน 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที  ทางวัดจะไม่ให้รถบัสขับขึ้นไปตาสามารถต่อรถขึ้นไปได้  ส่วนรถชนิดอื่นๆสามารถขับขึ้นไปได้

วัดป่าภูก้อน อยู่ชนบทแต่ก็มีเส้นทางสามารถเดินทางได้สะดวกและมีป้ายบอกทางอีกด้วย  วัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่มีความงดงาม เงียบสงบ อยู่บนยอดเขาสูงล้องมอบไปด้วยธรรมชาติ อยากให้ทุกคนมาเที่ยววัดป่าภูก้อน  วัดที่ให้คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ สถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม  และใครที่ต้องการทำวิปัสสนา บำเพ็ญธรรม แนะนำ วัดป่าภูก้อน วัดแห่งนี้มีผู้นำธรรม และเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมที่ต้องการความสงบของจิตใจ