วัดตระพังทอง มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำที่เรียกว่า ตระพังทอง (ตระพัง) แปลว่า สระน้ำ หรือหนองน้ำ มีเจดีย์ประธานทรงระฆัง ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐาน และที่สำคัญของวัดตระพังทองนี้ยังมีรอยพระพุททธบาทสมัยสุโขทัยรวมอยู่ด้วย

การจะเดินเข้าไปเยี่ยมชมภายในวัดนั้นเราต้องเดินข้ามสะพานไม้ที่เชื่อมต่อกับวัดเสียก่อน สะพานไม้จะตกแต่งแบบโบราณ แถมยังมีปลานานาชนิดให้ได้ดูกัน

เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดจะพบกับโบสถ์สีขาวรูปทรงค่อนข้างสมบูรณ์ ประวัติกล่าวว่าเมื่อประมาณ 90 ปีที่แล้ว พญารณชัยชาญยุทธ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยได้มาบวชเณร ที่แห่งนี้และได้ทำการเรี่ยไรทรัพย์จากชาวบ้านเพื่อสร้างโบสถ์ขึ้น ส่วนข้างหลังโบสถ์จะเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆัง ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐาน ส่วนด้านบนใช้อิฐในการก่อสร้างโดยรอบเจดีย์ประธาน มีเจดีย์รายล้อมจำนวน 8 องค์

 

ถัดไปจากเจดีย์ประธานทรงระฆัง จะเป็นรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย จำหลักเป็นลายมงคล 108 ประการ สำหรับรอยพระบาทนี้ได้นำมาจากเขาพระบาทใหญ่ซึ่งพระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้างไว้และประดิษฐานไว้ ในปี พ.ศ. 1902
ภายในรอบๆ ตัวโบสถ์ก็จะมีองค์พระพุทธรูปหลายองค์ ดังนี้
1. พระพุทธรูปองค์สีขาว ประดิษฐานอยู่ในศาลาข้างสระน้ำทางด้านหลังของโบสถ์
2. พระคันธารราฐ ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของโบสถ์
3. พระพุทธลีลาประทานพร ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธ์ริมสระน้ำลักษณะองค์เป็นปางสีขาวอ่อนทั้งปาง
4. พระร่วง-ขอมดำดิน ประดิษฐานอยู่นอกบริเวณของวัดต้องเดินข้ามสะพานมายังฝั่งตลาดก็จะพบศาลาที่ประทับของพระร่วง-ขอมดำดิน

นอกจากนี้แล้วภายในวัดข้างสระน้ำจะมีบริการทำบุญให้อาหารปลา ส่วนมากปลาในสระจะเป็นปลาดุกสะส่วนใหญ่สามารถทำบุญหรือซื้ออาหารปลาได้ในราคา 10 บาท.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับวัดวัดตระพังทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ติดกับตลาดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า และอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย