เที่ยวลพบุรี อำเภอเมือง ลพบุรี โบราณสถานแห่งเมืองลิง

10/23/2558
อำเภอเมืองลพบุรี เป็นอำเภอหลักของจังหวัดลพบุรี เมืองลพบุรี เดิมสมัยก่อนมีชื่อว่า "ลวปุระ" หรือที่คุ้นๆ หูที่สุดก็คือ "ละโ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.